پردیس سینمایی چارسو

جلسه نقد و بررسی فیلم خفگی با حضور فریدون جیرانی و نوید محمدزاده، منتقد امیر پوریا. شنبه 14 اسفند 95