پردیس سینمایی چارسو

روز چهارشنبه 26 آبان ماه مراسم اکران عمومی فیلم نیمه شب اتفاق افتاد همزمان با تولد حامد بهداد در پردیس چارسو برگزار شد