پردیس سینمایی چارسو

اكران ويژه ى آتيش بازى با حضور ستارگان دنياى سينما و ورزش در پرديس چارسو...