پردیس سینمایی چارسو

از بدعت هاى مجموعه ى چارسو فراهم آوردن فضايى براى هنرمندانى است كه در عرصه ى موسيقى خيابانى يا محيطى فعاليت مى كنند. در طول يك ماه گذشته گروه هايى چون: زيگ،ماسك،پلاك ٦٠،اكسان،كارآگاه،سنگلج و ... در چارسو به اجراى برنامه پرداختند.