پردیس سینمایی چارسو

مراسم اكران خصوصى فيلم انزوا با حضور عوامل و جمعى از ورزشكاران و مهمانان در پرديس سينمايى چارسو برگزار گرديد
عكاس: الناز نصيرى و زهره ضیایی