پردیس سینمایی چارسو

اکران خصوصی هجوم با حضور عوامل فیلم و مهمانان شب گذشته در پردیس چارسو
عکاس: نسیم روحانی