پردیس سینمایی چارسو

اکران مردمی فیلم زرد با حضور مهرداد صدیقیان و بهاره کیان افشار و مصطفی تقی زاده در روز دوشنبه 25 مهر ماه در پردیس چارسو برگزار شد.
عکاس : سارا گران نظر و زهره ضیایی