پردیس سینمایی چارسو

گزارش تصویری مراسم اکران خصوصی شنل
مراسم اکران خصوصی فیلم شنل در روز یکشنبه 23مهر 1396 با حضور مهمانان و عوامل فیلم در پردیس چارسو برگزار شد.
عکاس: سارا گران نظر و زهره ضیایی