پردیس سینمایی چارسو

یکشنبه 4 تیر ماه، اکران مردمی فیلم سینمایی «اکسیدان» طی 4 سانس در پردیس چارسو برگزار شد