پردیس سینمایی چارسو

تگزاس

کمدی - 89 دقیقه

مسعود اطیابی

ابراهیم عامریان


حميد فرخ نژاد - سام درخشاني - پژمان جمشيدي - گابريلا پتري - توگان تي شي را - آدريانو تولوزا- تي آگو متوس - فرانسين ليما - لي بوم بوم


هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن ، حتی تو تگزاس!

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید