پردیس سینمایی چارسو

خرگیوش

کمدی - 87 دقیقه

مانی باغبانی

حبیب اسماعیلی


جواد عزتي،بابک حمیدیان، سیامک انصاري،پانته آ سیروس، همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی نیا، مانیا علیجانی و مينا ساداتي


هيچ شبى مث امشب نيس…

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید