پردیس سینمایی چارسو

لونه زنبور

کمدی - 94 دقیقه

برزو نیک نژاد

سعید خانی


محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار و رعنا آزادی ور


تا حالا از نزدیک دست چپ زن یه پادشاه دیدی؟

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید