پردیس سینمایی چارسو

صحنه هایی از زندگی یک کاراگاه

اجتماعی -

علیرضا رسولی نژاد

علیرضا رسولی نژاد


بهراد موسوي، نگار تاجر، نيلوفر نيكسار، شاهين بازيل، دانا جعفري، پوريا جهانشاد، آرش لطفي، حافظ روحاني ،حسام نورانی و آیدا ذاتی و با حضور افتخاري حميدرضا صدر


در یکی از روزهای سرنوشت‌ساز پاییزي نامه مشکوکی به دست پسر جوانی که به فیلمهای کارآگاهی علاقه دارد می‌رسد. او با خواندن نامه درگیر ماجرایی کارآگاهی می‌شود. ولی برای تبدیل شدن به یک کارآگاه خصوصی واقعی موانعی وجود دارد

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید