پردیس سینمایی چارسو

آینه بغل

کمدی اجتماعی - 102 دقیقه

منوچهر هادی

منصور سهراب پور و امیر پروین حسینی


محمدرضا گلزار، جواد عزتى، يكتا ناصر،نازنين بياتى، سيامك صفرى، مه لقا باقرى، رضا نيكخواه و بهاره رهنما


قيمت آينه بغل ماشين بعضى ها معادل زندگى خيلى هاست

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید