پردیس سینمایی چارسو

خانه (اِئو)

اجتماعی - 75 دقیقه

اصغر یوسفی نژاد

اصغر یوسفی نژاد


رامین ریاضی، محدثه حیرت، غلامرضا باقری، صدیقه دریانی


مردی از دنیا رفته و همه دور جسد او جمع شده‌اند اما این جسد از چشم تماشاگر دور نگه داشته‌ می‌شود. متوفی وصیت کرده که بعد از مرگ، جسد او را در اختیار دانشکده پزشکی برای استفاده علمی قرار دهند اما دخترش شدیدا مخالف است.

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید