پردیس سینمایی چارسو

ویولنیست

اجتماعی -

محمد علی طالی

محمد علی طالبی


کیانوش شهنازی،صبا فدایی،پیمان مقدمی،علیرضا طالبی،سامان نودهی


یانوش پسر نوجوان که نوازنده دوره گرد است در خیابان‎های شلوغ شهر تهران ویلون می‌زند تا به خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کنند ، کمک کند.یک روز با دختر نوجوانی آشنا شده به او دل می‌بندد ، اما با ربوده شدن ویلون زندگی‌اش به‌هم می‌ریزد.

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید