پردیس سینمایی چارسو

یک قناری یک کلاغ

اجتماعی -

اصغر عبداللهی

علی حضرتی


هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی


سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید