پردیس سینمایی چارسو

نگار

جنایی - معمایی - 94 دقیقه

رامبد جوان

رامبد جوان


نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران، علیرضا شجاع نوری، افسانه بایگان، اشکان خطیبی، علیرضا آقاخانی، محمود کریمی، ایلیا کیوان، ٰشایان کامروز، ٰعیسی حسینی


ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما این به ما کمکی نمی‌کنه!

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید