پردیس سینمایی چارسو

سوگ

اجتماعی -

مرتضی فرشباف

جواد نوروز بیگی


شراره پاشا،کیومرث گیتی،امیرحسین ملکی، عادل یراقی


نیمه شب دعوای شدیدی میان زن و شوهری درمی‌گیرد. آن‌ها كه در خانه یكی از اقوام هستند، شبانه بیرون می‎زنند اما فرزندشان را همراه خود نمی‌برند. اتفاق بدی می‌افتد كه...

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید