پردیس سینمایی چارسو

لاک قرمز

اجتماعی - 90 دقیقه

سید جمال سید حاتمی

کامران مجیدی


پانته‌‌‌آپناهی‌ها، بهنام تشکر، پردیس احمدیه و مسعود کرامتی


«دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد».

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید