پردیس سینمایی چارسو

پردیس سینمایی چارسو از تاریخ 18 الی 24 آبان ماه میزبان سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

 پردیس سینمایی چارسو از تاریخ 18 الی 24 آبان ماه میزبان سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است.
اکران فیلم های روز در طول مدت جشنواره متوقف است. پردیس سینمایی چارسو از روز 25 آبان ماه مجددا با اکران فیلم های روی پرده میزبان تماشاگران خواهد بود.