پردیس سینمایی چارسو

پردیس سینمایی چارسو از روز دوشنبه 19 مهرماه تا جمعه 23 مهر ماه تعطیل خواهد بود

پردیس سینمایی چارسو ضمن عرض تسلیت و آرزوی قبولی سوگواری و عبادات شما، اعلام می دارد از روز دوشنبه 19 مهرماه تا جمعه 23 مهر ماه تعطیل و از روز شنبه 24 مهر ماه مجددا پذیرای تماشاگران محترم خواهد بود