پردیس سینمایی چارسو

فصل سوم مجموعه برنامه های «داستان فیلم» در سینماتک پردیس چارسو

فصل سوم مجموعه برنامه های «داستان و فیلم» در سینماتک پردیس چارسو از اوایل آبان تا پیش از جشنواره فیلم فجر، برگزار می شود. در این برنامه که همچون دو فصل گذشته، امیر پوریا منتقد و مدرس سینما طراح و برگزارکنندۀ آن است، در هر جلسه ابتدا خلاصۀ متن رمان انتخاب شده، برای حضار خوانده می شود و بعد از نمایش فیلمی که از آن رمان اقتباس شده، جلسه تحلیل و تطبیق دو اثر برپا خواهد شد. به گفته پوریا، این فصل دو تفاوت عمده با دو فصل پیشین دارد: نخست ساعت برگزاری آن که بابت فصول پاییز و زمستان و غروب زودهنگام، از ساعت 17:00 به ساعت 16:00 جمعه ها منتقل شده؛ و دوم نوع رمان ها و فیلم های جای گرفته در جدول این فصل که گرایشی به ادبیات افسانه ای و خیال پرداز در 7 جلسه از 12 جلسه ی آن در نظر گرفته شده و دلایل حسی، فرهنگی و اجتماعی آن در خود جلسات تبیین خواهد شد. 
برنامه کامل این جلسات در جدول قابل مشاهده است