آنابل (Annabelle)

- 95

جان آر. لئونتی

پیتر سافران-جیمز ون


آنابل والیس وارد هورتون الفری وودار تونی آمندولا


یک زوج جوان، پس از خرید یک عروسک، دچار اتفاقات فراطبیعی ترسناکی می‌شوند ...

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
چهارشنبه 1399/11/01
پنجشنبه 1399/11/02