منگی

-

رسول کاهنی

عباس اکبریپریسا به همراه برادرش راهی شمال می شود تا جهیزیه اش را به تهران برگرداند . اما هنگام ورود به خانه با تصویر دیگری روبه رو می شوند .

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
چهارشنبه 1399/11/01
پنجشنبه 1399/11/02