مسافر فوكوشيما-سوزنگرد

-

معصومه نورمحمدی

معصومه نورمحمدیمسافر فوکوشیما: نخستين روزهای سال 2011 تلخ‌ترين زمستان ژاپنی‌ها بود؛ وقتی زلزله 10 ريشتری شرق این کشور را لرزاند و امواج سهمگين اقيانوس آرام را به ساحل راند. سونامی ژاپن باعث 2 انفجار در نيروگاه برق دايچی فوکوشيما شد و امواج راديواکتيو منطقه وسيعی را آلوده کرد. از زمان وقوع حادثه تا امروز، افشين والی‌نژاد خبرنگار آزاد مقيم ژاپن بيش از 70 سفر زمينی به منطقه فوکوشيما داشته و با صدها ساعت فيلم و هزاران قطعه عکس، اتفاق‌های مختلف را ثبت کرده است. سوزنگرد: فیلم مستند سوزنگرد . فرشی بسیار نفیس و زیبا که متعلق به دوره صفویه می باشد به کشور ژاپن راه پیدا می کند و پس از آن هر ساله در مراسم آیینی بنام گیون ماتسوری در شهر کیوتو به ارابه ای آویخته و به عنوان نماد زیبایی و قدرت به نمایش گذاشته میشود . این فیلم مستند سی دقیقه ای در پی بیان اسم واقعی این دسته از قالی ها است که بطور اشتباه به پولونز در جهان شناخته میشود و همچنین بررسی نقش و طرح و نوع تکنیک خاصی که در این گروه از قالی ها بکار رفته شده . اما مسئله خیلی مهم که در این فیلم قابل توجه و بیان است : گره های فرش باعث پیوند میان افراد و ملت ها میشود ، از پیوند ازدواج تا روابط فرهنگی و اقتصادی.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید