راه مریم

- 76 دقیقه

عطیه جبار الدراجی

عطیه جبار الدراجی


ﺍسعد عبد المجید،شهد عطیه،محمد جباره،حسن رهیف وفواد حنون


عیسی مرد گرفتاری که زنش را از دست داده است در تلاش برای یافتن معجزه ای برای درمان سرطان مرگبار دخترش مریم (هشت ساله) از بصره به شهر مقدس کربلا سفر می کند.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید