پناه

-

احمد بهرامی

ناهید عزیزی، احمد بهرامی


حسین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی، مریم داوری


پسری جوان به‌نام پناه در یک روستای کوچک دردل کویر کمک حال خانواده و اهالی روستااست. او میان رفتن و ماندن مردداست…

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید