آنها

-

احسان سلطانیان

فروزان جنیران، داریوش باباییان


شبنم مقدمی،هدی زین العابدین،سمیرا حسن پور،سعید داخ،امیرحسین آرمان،مایده طهماسبی،سیامک اطلسی،حسن فرضی پور،افسانه ناصری،مرتضی خانجانی،سعیده رودبارکی،مهران هادی،اسماعیل زنگل گیاه،شهاب غزالی،نیوشا مامنی و جلال فاطمی


آن‎ها می‌خواهند به گونه‌ای زندگی کنند که شبیه دیگران نباشند.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید