متری شیش و نیم

- 131 دقیقه

سعید روستایی

سید جمال ساداتیان


فرهاد اصلانی، پیمان معادی، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار


در بزنگاه روزهای سخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان زندگی مردم این شهر را رها نمیکند...

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید