آشفته‌گی

- 90 دقيقه

فریدون جیرانی

فریدون جیرانی


بهرام رادان، مهناز افشار، مهران احمدی، نسیم ادبی، علی میلانی و نازنین صلح جو


آشفته‌گی رئالیستی و اجتماعی نیست. یک فیلم است درباره عشق و جنایت.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
شنبه 1398/11/05
يکشنبه 1398/11/06