آشغال‌های دوست داشتنی

اجتماعی - 88 دقیقه

محسن امیریوسفی

محسن امیریوسفی


شیرین یزدان‌بخش، حبیب رضایی، هدیه تهرانی، نگار جواهریان، اکبر عبدی، صابر ابر و شهاب حسینی


سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
شنبه 1397/11/27
يکشنبه 1397/11/28
دوشنبه 1397/11/29