پردیس سینمایی چارسو

عرق سرد

اجتماعی - 90 دقیقه

سهیل بیرقی

مهدی داوری


باران کوثری, امیر جدیدی, سحر دولتشاهی, لیلی رشیدی, هدی زین العابدین


سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
يکشنبه 1397/07/29
دوشنبه 1397/07/30