سینما حقیقت

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران
سینما حقیقت 19 تا 26 آذر 1396
 پردیس سینمایی چارسو