تماس با ما

تهران - ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ - بازارچارسو - پردیس سینمایی چارسو
کدپستی: 1135714468
تلفن : 61724444
فکس: 66728402