راهنمای خرید بلیت

  شما میتوانید با استفاده از کارتهای عضو شتاب پرداخت خود را انجام دهید.
 •              کارت های شتابی که قابلیت خرید اینترنتی دارند، علاوه بر شماره کارت 16 رقمی، دارای شماره رمز اینترنتی و نیز کد CVV2وتاریخ انقضاء هستند.
 •              شماره کارت(کلیه کارتهای بانکی دارا می باشند).
 •              رمز اينترنتي كارت (رمز دوم).
 •             کد سه رقمی CVV2.
 •             تاريخ انقضاء.
 •   ابتدا از صفحه اصلی سایت فیلم مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
 •  سپس روز مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 •  سانسهای قابل انتخاب نمایش داده خواهند شد.
 •  ساعت مورد نظر و تعداد بلیت خود را انتخاب کنید (قبل از انتخاب از آیکون انتخاب صندلی میتوانید جاهای خالی سالن را ببینید. اگر سالن پر   بود ساعت دیگری را انتخاب فرمایید.
 •  سپس اطلاعات خود را وارد کنید.
 •  پس از چک نهایی انتخاب خود کلید پرداخت بانک را بزنید.
 •  شما به سایت بانک (سامان) ارجاع میشوید. اطلاعات کارت خود را وارد کنید و مبلغ را پرداخت نمایید.
 •  شما دوباره به سایت سینما برگشت خواهید شد و کد رزرو شما نمایش داده میشود. اگر صفحه سفید شد و یا خطای بانک دریافت کنید خرید شما انجام نشده و پول شما به حسابتان برخواهد گشت.
 • حتما پس از دریافت کد رزرو خود جای صندلیتان را از روی پلان سالن انتخاب کنید. لطفا در انتخاب محل خود ، با فرد کناری صندلی تک نیاندازید. یا کنار صندلی فروخته شده انتخاب کنید و یا حداقل 2 صندلی فاصله بیاندازید.
 • پس از انتخاب جا ثبت نهایی کنید.