پیگیری خرید

اگر نتوانستید به هنگام خرید صندلی خود را انتخاب کنید میتوانید از این طریق محل صندلی خود را انتخاب کنید و یا از وضعیت خرید خود مطلع گردید
لطفا در صورت بروز مشکل در روند خرید خود از ساعت13 الی 21 با شماره تماس 61721261 تماس حاصل نمایید.

کد رزرو خريد اينترنتی خود را به صورت کامل وارد نماييد:

ارسال کد رزرو:

اگر جزئیات رزرو خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید، فقط اطلاعاتی که به هنگام رزرو به ما دادید را وارد کنید و ما کد رزروتان را دوباره ارسال خواهیم کرد!

موبایل :

ایمیل :