پردیس سینمایی چارسو

خرید بلیت

(ظرفیت سالن : نفر)

،

ریال

امکان خرید اینترنتی مقدور نیست
* قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
مشاهده پلان
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.