پردیس سینمایی چارسو

پازلی ها (Puzzleys)

- 70 دقیقه

مهدی گنجی

مجتبی میرتهماسب


حمیدرضا قادری، مصطفی لطفی، حسین آریان، محمدحسین محسنی


چند دانشجوی بیرجندی می‌خواهند با یک ایده تازه در صنعت رایانه، کسب‌وکار جدیدی خلق کنند. آن‌ها به تهران می‌آیند تا به آرزویشان برسند، اما نمی‌دانند که دقیقاً چه‌گونه باید موفق شوند.

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید