پردیس سینمایی چارسو

اکسیدان

کمدی اجتماعی - 95 دقیقه

حامد محمدی

منوچهر محمدی


جواد عزتی،امیر جعفری،شبنم مقدمی،شقایق دهقانی،رضا بهبودی ،لیندا کیانی،علی استادی


اصلان اگر می دانست گرفتن ویزا اینهمه دردسر دارد ،اصلا عاشق نمی شد.

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
چهارشنبه 1396/05/04
پنج شنبه 1396/05/05
جمعه 1396/05/06