پردیس سینمایی چارسو

پردیس سینمایی چارسو میزبان جشنواره سینما حقیقت

پردیس سینمایی چارسو از روز یکشنبه 14 آذر ماه لغایت یک شنبه 21 آذر ماه میزبان دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» است. اکران فیلم های روز در طول مدت جشنواره متوقف است و پس از اتمام جشنواره مجددا با اکران فیلم های روی پرده میزبان تماشاگران خواهد بود.