پردیس سینمایی چارسو

پیگیری خرید

اگر نتوانستید به هنگام خرید صندلی خود را انتخاب کنید میتوانید از این طریق محل صندلی خود را انتخاب کنید و یا از وضعیت خرید خود مطلع گردید

کد رزرو خريد اينترنتی خود را به صورت کامل وارد نماييد: